2η ΕΞΠΟΤΡΟΦ  – 30 Ιανουαρίου – 02 Φεβρουαρίου 2015